NexaHome® Life Made Easy With Home AutomationNexaHome är ett program för att styra fjärrströmbrytare med hjälp av en TellStick och/eller RaZberry:

 • styrning av bland annat följande fjärrströmbrytare: Nexa, Proove, Sartano, Waveman
 • schemaläggning, på/av för enheter som har definierats med hjälp av programvaran TelldusCenter
 • kan köras under olika moder (Hemma, Party, Borta osv)
 • slumpmässig justering av angivna tider
 • klockslag kan anges i förhållande till solens upp & nedgång
 • yttre sensorer kan användas för att bestämma när det är dags att slå på/av enheter (temperatur, solinstrålning W/m²)
 • möjligt att skapa sin egen hemsida med egendefinierad navigering och valfri bakgrund samt klickbara bilder
 • manuell styrning via internet med hjälp av webläsare i dator eller mobiltelefon (WAP/HTML, Android)
 • två applikationer på Android Market kopplar upp sig mot den inbyggda webservern:
 • TvGuide är ytterligare en applikation som kan använda sig av NexaHome för att tända/släcka lampor. På så sätt
  kan man uppmärksammas på att ett sevärt tv-program snart börjar.


Supported operating systems.Devices/Events.
Freeware.

Standard home automation page on internet.

Android Market: NexaHome Web Browser.

Android Market: NexaHome Big Brother.


telldus.se   m.nu   kjell.com   prisjakt.nu

m.nu   jula.se   clasohlson.se
Raspberry Pi
  
m.nu      Tips: NexaHome - Raspbian wheezy - TellStick - RaZberry
java.com     TellStick installation software    


**** Klicka på denna rad för att läsa användarmanualen! ****

**** Klicka på denna rad för att läsa diverse tips och frågeställningar angående NexaHome! ****Klicka på följande länk för att läsa: Presentation (PDF)


Klicka på den första av nedanstående länkar för att hämta programmet (gratis):

Program Information
NexaHome.jar Version 4.1.14, 2017-10-01 (denna version ska även fungera på en RPi)
razberry-nexahome411-swe Detta är en färdig Raspberry Pi image.
razberry-nexahome411-eng Detta är den engelska versionen av min RPi image.
WeatherDataMsn.class Ett separat program som kan användas av NexaHome för att hämta väderdata från MSN,
WeatherDataMsn.java uppdaterad 2012-12-02
weather_msn.bat Windows
weather_msn.sh Mac
NexaHomeCmd.class Ett separat program som kan köras i ett dosfönster för att skicka kommandon till NexaHome
NexaHomeCmd.java
NexaHomeCmdGuard.zip Ett temperaturvaktsprogram som kan användas som en termostat
mywebserver.zip Exempel på en egendefinierad hemsida med klickbar fasad- och husritning
NexaHomeSMS.zip Ett separat program för den som vill styra NexaHome med hjälp av SMS


Så här kan du nå mig:
Donate with PayPal Donate in Kronor (SEK)
Donate in Euros (EUR)
Donate in US Dollar (USD)

Statistik - PayPal


Copyright © 2008-2017 Henrik Kjell, SkapandeData. All rights reserved.